Program 2024

Her er program for 2024. Trykk på tittelen for å laste ned program.

Privat kjøring

Privat kjøring til båtlagets eiendom på Festangen med kjøretøy over 7,5 tonn er ikke tillatt uten avtale med styret eller havnenemd.

Vaktlister 2024

Her kan du se vaktlister for 2024. Trykk "Les mer..." for å åpne listen.

Les mer ...

Historien om Arna motorbåtlag

Om oss

Laget ble stiftet 15 nov. 1952, iniativtager var Sverre Hansen og møtet ble holt på verkstedet til skredder Vevle.

Første årsmøte var i januar 1953. I 1972 fikk laget leie området på Festtangen, og våren 1972 ble det lagt ut flytebrygger med plass til 32 båter.

Båtlaget kjøpte området på Festtangen av Bergen kommune i 1996.

I 1986 ble det lagt ut brygger på Øyrane med plass til 55 båter.

Vinteren 2011-2012 står det 178 båter på land på Festtangen.

Antal bryggeplasser på Festtangen er i dag 88 og i Arnavågen 76.

Våre havner er kameraovervåket med adgangskontroll.

Et lite intervju med havnesjefen og andre artikler fra båtlaget:

https://bergensmagasinet.no/aktuelt/havnesjefen-co/

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/P54GR/slaass-mot-isen-med-motorsag

Kommende aktiviteter

Sommer dugnaden

Dato: Torsdag 13. juni 2024 kl 17.00

Aktivitet: Sommer dugnad

_____________

Informasjon:

Årets sommerdugnad, rydding, vasking, maling, vegetasjons rydding, forefallende arbeid m.m. Innspill på dugnads arbeid kan meldes til havnenemda.

Ta med egnet utstyr om du har.

Vel møtt

Båtopptak Egen Kran

Dato: Lørdag 19. oktober 2024 kl 09.00

Aktivitet: Båtopptak med lagets egen kran

--------------------

Informasjon: De som vi ta opp båten med lagets kran stiller.

Båtopptak Mobilkran + Egen kran

Dato: Lørdag 12 oktober 2024 kl 08.00

Aktivitet: Opptak av båter med lagets kran og mobil kran.

Alle som skal opp denne dagen gir beskjed på tlf eller sms til Jarle på 91587165

Bryggesjau

Dato: Lørdag 26 oktober 2024 kl 10.00

Aktivitet: Klargjøring for vinteren. Både i Arnavågen og på Festtangen.

--------------------

Informasjon: Her møter brygge 3 og 4 + øst Arnavågen.

Dokumenter

Lover for Arna Motorbåtlag
Lover for Arna Motorbåtlag

Lover for Arna Motorbåtlag

Reglement for Arna Motorbåtlag
Reglement for Arna Motorbåtlag

Reglement for Arna Motorbåtlag

Årsrapport fra Havnenemda 2020
Årsrapport fra Havnenemda 2020

Årsrapport fra Havnenemda 2020

Årsmøte 2023
Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Årsmelding styret 2020
Årsmelding styret 2020

Årsmelding styret 2020

Årsmøtereferat 2020
Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019
Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtereferat 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2015

Årsmøtereferat 2015

Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2013
Årsmøtereferat 2013

Årsmøtereferat 2013

Årsmøtereferat 2012
Årsmøtereferat 2012

Årsmøtereferat 2012

Fortøyning

Avfallshåndtering

917 79 761480 69 544
Arna Motorbåtlag, Postboks 137, 5888 INDRE ARNA
Orgnr 995 403 692