Program 2021

Her er program for 2021. Trykk på tittelen for å laste ned program.

Privat kjøring

Privat kjøring til båtlagets eiendom på Festangen med kjøretøy over 7,5 tonn er ikke tillatt uten avtale med styret eller havnenemd.

Vaktlister 2021

Her kan du se vaktlister for 2021. Trykk "Les mer..." for å åpne listen.

Les mer ...

Historien om Arna motorbåtlag

Om oss (mal)

Laget ble stiftet 15 nov. 1952, iniativtager var Sverre Hansen og møtet ble holt på verkstedet til skredder Vevle.

Første årsmøte var i januar 1953. I 1972 fikk laget leie området på Festtangen, og våren 1972 ble det lagt ut flytebrygger med plass til 32 båter.

Båtlaget kjøpte området på Festtangen av Bergen kommune i 1996.

I 1986 ble det lagt ut brygger på Øyrane med plass til 55 båter.

Vinteren 2011-2012 står det 178 båter på land på Festtangen.

Antal bryggeplasser på Festtangen er i dag 88 og i Arnavågen 76.

Våre havner er kameraovervåket med adgangskontroll.

Kommende aktiviteter

Årsmøte Ljoshall

Dato/ Sted: Årsmøte Ljoshall Torsdag 11 mars 2021. Kl 18.00. 

Husk frist for innkomne saker.

Vel Møtt

UTSATT PÅ UBESTEMT TID PGA COVID-19

Bryggesjau

Dato: 10.04.2021 Kl. 10.00

Aktivitet: Møter Brygge 1 og 2 på festangen + vest brygge i arnavågen. 

_____________

Informasjon:

Klargjøring for sesongen, skifte utriggere etter vinter herjinger, koble vann og strøm i arnavågen m.m. 

Sommer dugnaden

Dato: 10.06.2021 Kl 17.00

Aktivitet: Sommer dugnad

_____________

Informasjon:

Årets sommerdugnad, rydding, vasking,maling og forefallende arbeid m.m. Innspill på dugnads arbeid kan meldes til havnenemda.

Båtutsett Egen kran+ Mobil kran

Dato: 17.04.2021 Kl 08.00

Aktivitet: Båtutsett meg egen krane og mobilkran

---

---

Informasjon:

Alle de som vil ha ut båten stiller, felles dugnad for å få båtene på sjøen.

Båtopptak Egen Kran

Dato: 09.10. 2021  Kl.09.00

Aktivitet: Båtopptak med lagets egen krane

--------------------

Informasjon: De som vi ta opp båten med lagets kran stiller.

Båtopptak Mobilkran + Egen kran

Dato: 16.10.2021 Kl 08.00

Aktivitet: Opptak av båter med lagets kran og mobil kran.

Bryggesjau

Dato: 23.10.2021 Kl 10.00

Aktivitet: Klargjøring for vinteren.

--------------------

Informasjon: Her møter brygge 3 og 4 på Festangen og brygge øst i Arnavågen

Dokumenter

Lover for Arna Motorbåtlag
Lover for Arna Motorbåtlag

Lover for Arna Motorbåtlag

Reglement for Arna Motorbåtlag
Reglement for Arna Motorbåtlag

Reglement for Arna Motorbåtlag

Årsrapport fra Havnenemda 2020
Årsrapport fra Havnenemda 2020

Årsrapport fra Havnenemda 2020

Årsmelding styret 2020
Årsmelding styret 2020

Årsmelding styret 2020

Årsmøtereferat 2020
Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019
Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtereferat 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2015

Årsmøtereferat 2015

Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2013
Årsmøtereferat 2013

Årsmøtereferat 2013

Årsmøtereferat 2012
Årsmøtereferat 2012

Årsmøtereferat 2012

917 79 761480 69 544
Arna Motorbåtlag, Postboks 137, 5888 INDRE ARNA
Orgnr 995 403 692